Sieci współpracy

 Zapraszam do kontaktu polonistów zainteresowanych współpracą w sieci:

 Kierunek- Innowacja 2022/2023!

Sieć- Kierunek innowacja – działania innowacyjne w szkole i placówce oświatowej powstał z myślą o nauczycielach rozpoczynających swoją drogę w roli szkolnych innowatorów.


Cele sieci: przygotowanie nauczycieli do wdrożenia innowacji oraz do realizacji eksperymentów pedagogicznych w szkołach i w placówkach oświatowych poprzez: 

 • aktualizację wiedzy w zakresie teoretycznych i formalnoprawnych podstaw prowadzenia działań innowacyjnych oraz eksperymentów pedagogicznych w szkołach i w placówkach oświatowych; 

 • inspirowanie kadr systemu oświaty do podejmowania działań innowacyjnych oraz eksperymentów pedagogicznych ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji dzieci i uczniów;  

• uruchomienie potencjału osobowego i instytucjonalnego w jednostkach systemu oświaty w planowaniu i w realizowaniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Lekcja w 3D

Lekcja w 3D autorstwa Marta Brzoza