Sieci współpracy

 Zapraszam do kontaktu polonistów zainteresowanych współpracą w sieci:

 Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego 2020 r. 

Kompetencji kluczowych wszyscy potrzebują do :

❗ samorealizacji i rozwoju osobistego

❗ zatrudnienia

❗ włączenia społecznego

❗ zdrowego stylu życia

❗ udanego życia w pokojowych społeczeństwach

❗ kierowania życiem w sposób prozdrowotny

❗ i aktywnego obywatelstwa
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wakacyjne zaproszenie 👾📱💻