poniedziałek, 3 stycznia 2022

Strefa lektur 📖📚📔

 Szanowni Państwo,

zapraszam do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie: strefalektur.com .
To projekt, którego celem jest wspieranie edukacji poprzez sztukę. Fundacja ArtTrakcja przygotowała ekranizację wybranych lektur szkolnych i udostępniła je nieodpłatnie dla szkół. Zarówno realizatorzy jak 
i aktorzy ideii są profesjonalistami związanymi z polskimi scenami teatralnymi. Każde z wystawionych dzieł zachowuje całokształt literacki, nawiązuje do epoki, w której powstał- słowem, kostiumem 
i scenografią. Dodatkowo, do każdej z prezentowanych lektur, przygotowano dla nauczycieli materiały dydaktyczne.


Lekcja w 3D

Lekcja w 3D autorstwa Marta Brzoza